OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW      

                  

        TRAFIC 

 

            Boguszowice Stare

 

 

 OFERUJEMY:

 

profesjonalne szkolenie

 

bezpłatne pomoce dydaktyczne

 

możliwość płatności w ratach

 

badania lekarskie 

 

szkolenia i jazdy dodatkowe


możliwość ćwiczeń na placu manewrowym WORD


możliwość zdawania egzaminu pojadem OSK

 

 

 

Wymagania:

1. osiągnięcia wymaganego wieku - 18 lat

2. Jeżeli dana osoba nie ukończyła 18 lat to posiadanie zgody rodziców lub opiekuna (kandydat na kierowcę może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku 18 lat)

3. Odpowiedni stan zdrowia.

 

30 godzin lekcyjnych (1h-45 min.)  zajęć teoretycznych,
W tym program obejmuje 4 godziny szkolenia teoretycznego i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanego szkoleniowca w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Badanie lekarskie.

 30 godzin (1h-60 min.) zajęć praktycznych,
obejmujących zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

 

Po zakończonym szkoleniu podstawowym lub dodatkowym, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny

zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.


Egzamin wewnętrzny składa się z części:

  • teoretycznej - przeprowadzanej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego lub w formie testów pisemnych;
  • praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła co najmniej minimalną wymaganą programem ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Warunkiem przeprowadzenia części praktycznej egzaminu wewnętrznego, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

 

 


Koniec szkolenia:


Po pozytywnie zdanym egzaminie wewnętrznym każdy absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Termin egzaminu w WORD- jest ustalany po zakończeniu szkolenia (i wydaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia) jest on zależny wyłącznie od aktualnie proponowanych terminów egzaminów przez WORD.

 

 


Zapisy na egzamin państwowy na prawo jazdy przyjmuje:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rybniku
44-207 Rybnik
 ul. Podmiejska
tel: (032) 739 60 60
lub każdy inny ośrodek WORD-u na terenie kraju 
 
Wymagane dokumenty do zapisu na egzamin:

1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2. Wyraźna fotografia o wym. 3,5 na 4,5 cm przedstawiająca osobą bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Lewy profil z widocznym lewy uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

3. Zaświadczenie lekarskie.

4. Opłata za egzamin - w kasie WORD.