O┼ÜRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

"TRAFIC"

 

BOGUSZOWICE STARE 


 

 AKTUALNO┼ÜCI

 

NAJBLI┼╗SZE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE ODB─śDZIE SI─ś W PI─äTEK

3 LISTOPADA 2017 r. O GODZ. 18.00

 

 BOGUSZOWICE STARE

 

SALKA KATECHETYCZNA NA NOWYM PROBOSTWIE

PARAFIA NSPJ ul. MAŁACHOWSKIEGO


30 lipca 2015 r.

 

NAJWY┼╗SZA ZDAWALNO┼Ü─ć Z CZ─ś┼ÜCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PA┼âSTWOWEGO

W I PÓ┼üROCZU 2015 r. W RANGINGU ZDAWALNO┼ÜCI

 

OSK "TRAFIC" ZNÓW NA

II MIEJSCU!!!

 

U NAS ZDAWALNO┼Ü─ć WYNOSI

 

A┼╗ 54,05 %

 

GRATULUJ─ś INSTRUKTOROM I KURSANTOM!

 

(pełne statystyki i informacje pod adresem)

http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=27569

 


6 lipca 2015 r.

KOLEJNE TESTY DO NAUKI:


http://liwona.pl/osk/egzamin.php


http://poprawojazdy.pl/

 

 


17 maja 2015 r.

 

BAZA PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH ZATWIERDZONA PRZEZ

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

 

http://info-car.pl/bazapytan/

 


 

NOWO´┐Ż´┐Ż

 

KURS BŁYSKAWICZNY

 

WYKŁADY PRZEZ INTERNET

 

PRZYJD┼╣ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓ┼üY

 


NAJWY´┐ŻSZA ZDAWALNO´┐Ż´┐Ż Z CZ╩ŽCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU PA´┐ŻSTWOWEGO

 

W I PÓ´┐ŻROCZU 2013 R. W RANKINGU ZDAWALNO´┐ŻCI

 

OSK "TRAFIC" JEST NA II MIEJSCU !!!!

 

GRATULUJ´┐Ż INSTRUKTOROM ORAZ KURSANTOM!!!

OBY TAK DALEJ:)

 

(pe´┐Żne statystyki i informacje pod adresem)

 http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=31&Id=20303

 

 


 

 

28 grudnia 2012 r.

 

Zapraszam do zapoznania si´┐Ż z nowymi testami na prawo jazdy, maj´┐Żcymi obowi´┐Żzywa´┐Ż od 19 stycznia 2013 r.

Testy do pobrania pod adresem:

 

 

pobierztesty.pl/testy-na-prawo-jazdy-2013

 


8 wrzesie´┐Ż 2012 r.

 

19 stycznia 2013 r. wchodzi w ´┐Życie rozporz´┐Żdzenie dotycz´┐Żce szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Jedn´┐Ż ze zmian jest nowa forma egzaminu teoretycznego. Poni´┐Żej fragment rozporz´┐Żdzenia.

 

 4. Cz´┐Ż´┐Ż teoretyczna egzaminu pa´┐Żstwowego obejmuje:

1) 20 pyta´┐Ż z wiedzy podstawowej, w tym:

a) 10 pyta´┐Ż o wysokim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa ruchu drogowego,

b) 6 pyta´┐Ż o ´┐Żrednim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa ruchu drogowego,

c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa lub porz´┐Żdku ruchu drogowego;

2) 12 pyta´┐Ż z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

a) 6 pyta´┐Ż o wysokim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa ruchu drogowego,

b) 4 pytania o ´┐Żrednim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa ruchu drogowego,

c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa lub porz´┐Żdku ruchu drogowego.

5. Ka´┐Żde pytanie zawiera:

1) jedn´┐Ż prawid´┐Żow´┐Ż odpowied´┐Ż;

2) przypisan´┐Ż liczb´┐Ż punktów za udzielenie prawid´┐Żowej odpowiedzi, o nast´┐Żpuj´┐Żcej warto´┐Żci:

a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa ruchu drogowego,

b) 2 punkty - pytanie o ´┐Żrednim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa ruchu drogowego,

c) 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpiecze´┐Żstwa lub porz´┐Żdku ruchu drogowego.

6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pyta´┐Ż, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie tre´┐Żci pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pyta´┐Ż, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana mo´┐Że poprawia´┐Ż udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przej´┐Żcie do nast´┐Żpnego pytania lub do momentu up´┐Żywu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie ´┐Żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niew´┐Ża´┐Żciwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów mo´┐Żliwych do uzyskania z cz´┐Żci teoretycznej egzaminu pa´┐Żstwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z cz´┐Żci teoretycznej egzaminu pa´┐Żstwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania cz´┐Żci teoretycznej egzaminu pa´┐Żstwowego wynosi 25 minut.

 

 


 

U NAS SAMOCHODY JAK NA EGZAMINIE

 

Toyota Yaris 6 biegowa taka sama jak na egzaminie.

Dost´┐Żpny równie´┐Ż najnowszy model TOYOTY YARIS  z 2012r.

Najnowsza TOYOTA YARIS w najbogatszej wersji

 


 grudzie´┐Ż 2011 r.

 

 Na stronie www.portalnaukijazdy.pl znajduje si´┐Ż symulacja nowej formy testów na prawo jazdy, które maj´┐Ż wej´┐Ż´┐Ż w ´┐Życie w lutym 2012 r.

 


 grudzie´┐Ż 2010 r. 

 

Od 3 stycznia 2011 r. nowe pytania na egzaminie pa´┐Żstwowym

Aby je pobra´┐Ż kliknij

http://mi.video.maxus.pl/Pytanianowegrudzie2010ostateczny.pdf

 

        G´┐Żównym atutem naszego o´┐Żrodka jest profesjonalizm

   i wysoka jako´┐Ż´┐Ż przeprowadzanych szkole´┐Ż, co ma swoje

   odbicie w wysokiej zdawalno´┐Żci , dzi´┐Żki czemu zdobyli´┐Żmy

   zaufanie i uznanie w´┐Żród klientów.

 

       Nasza m´┐Żoda, energiczna i wykwalifikowana kadra

   instruktorów stara si´┐Ż w prosty i zrozumia´┐Ży sposób nauczy´┐Ż

   podstaw bezpiecznego zachowania si´┐Ż na drodze.

 

       Cierpliwo´┐Ż´┐Ż i wyrozumia´┐Żo´┐Ż´┐Ż w stosunku do kursantów

   gwarantuje zdobywanie umiej´┐Żtno´┐Żci umo´┐Żliwiaj´┐Żcych

   bezpieczne poruszanie si´┐Ż w ruchu drogowym

 

  

 

 

  

 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI´┐Ż Z NASZ´┐Ż OFERT´┐Ż!

e-mail: biuro@osktrafic.pl


Jeste´┐Żmy te´┐Ż na naszej klasie: http://nasza-klasa.pl/school/68979